0512 21 24 02 (ma t/m vrij van 08:00 tot 17:00)

 Herroepingsrecht

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Voor het retourneren kunt u gebruik maken van het modelformulier

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

FORMULIER HERROEPINGSRECHT Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: Horecastyle
Amperelaan 7-8
9207 AM Drachten
0512 21 24 02
info@horecastyle.nl


-Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*


- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 
- [Naam consumenten(en)]

 
- [Adres consument(en)]

 
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
 
 
 
 
 
 
 

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Vragen over dit product? U kunt ons op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 bellen op 0512 21 24 02 Maar u kunt ons uiteraard ook mailen via het contactformulier als u dat gemakkelijker vindt.

image-description